Leksaker är viktiga för barns utveckling

När barn leker, så utvecklar de sin fantasi så väl som att de utvecklar sin förmåga att samspela med andra. Lek i sig är ett sätt att bearbeta händelser och gör att barn förstår verkligheten. Att använda leksaker är bra, för det underlättar för barnet att lära sig färdigheter det behöver i livet. Barn kan med hjälp av leksaker färbättra sina fysiska och mentala färdigheter. Därför är det en god idé att du som förälder köper leksaker från Micki and Friends så väl som andra typer av leksaker. 

Leksaker förbättrar barns färdigheter

Att använda leksaker eller leka med andra barn gör att de får en bra social utveckling. Genom leksaker kan barn kommunicera med varandra, även innan de börjat prata. Sen är leksaker bra på det sätt att det lär barnen motorik, rörelser, fingerfärdigheter med mera. De lär sig lösa problem, samt att de lär sig saker för livet.

Lek är bra för barn

Barn har en medfödd lust att utforska sin omvärld. Leken kan hjälpa till att göra verkligheten lättare att förstå. Med hjälp av lek så väl som leksaker så får barnet veta mer om sig själv, sin kropp, sin omgivniung. De lär sig mer om andra, genom låtsaslekkar och de lär sig att kompromissa och att dela med sig. De kan även med leken bearbeta upplevelser, händelser och intryck. De tränar empati, språket, utvecklar sin fantasi och kreativitet. Sedn är det bra för koncentrationsförmågan. Så lek och leksaker är något som är viktigt för barn i alla åldrar. 

20 Sep 2020